Torvtak

Torvtak har lange tradisjoner i Norge og skaper en vakker og naturlig helhet med naturen omkring. Et godt torvtak er svalende om sommeren, varmeisolerende om vinteren og har evnen til å skjerme effektivt mot støy. 

Torvlag

Vekstlag til torvtak tilbys i ulike former. Generelt bør torvlaget ha en ferdig komprimert tykkelse på minst 12 cm, helst 15 cm avhengig av type torv, takvinkel og lokalt klima.

Veksttorv er som regel en blanding av naturtorv, bark- og naturkompost. Torvmassen leveres i ulike former fra løs torv i småe sekker, storsekk eller i nettingsekker som legges rett på taket. Veksttorv leveres også i form av hardpressede torvplater som legges i forband på taket.

Naturtorv blir stukket fra et jorde eller en voll. Tradisjonelt ble det lagt i to lag, det nederste med grassiden ned og det øverste med graset opp. Alternativt kan det legges et lag med komprimert jord nederst, deretter jordarmeringsnett og et lag med stukket torv på toppen eller ferdiggras.

Taket sås med frøblanding for torvtak. Såing sløyfes ved bruk av torv som har frø innblandet.

Litt avhengig av takvinkel, underlagets friksjon og type torvløsning legges det ekstra avlastninger oppover taket for å hindre sig.

 Tettesjikt

Det finnes ulike typer løsninger for tettesjiktet.

Asfaltbaserte takbelegg.

Her brukes normalt rivesterke asfaltbaserte underlagsbelegg med polyesterstamme og selvkleberskjøter som festes med pappstift til underlaget.  Det kan også benyttes asfaltbaserte membraner som sveises i skjøtene og som da utføres av taktekkere. Asfaltbaserte takbelegg har normalt ikke noen rotmotstandsevne og det er vanlig å bruke knotteplast over som sikring. Dette gir også et drenerende sjikt mellom takbelegget og knotteplasten.

Plastbaserte takmembraner.

Disse takmembranene er som regel av fleksibel polypropylen (TPO) eller mykgjort PVC. Membranene festes mekanisk til underlaget og sveises i skjøtene. Torvlaget kan legges direkte på takmembraner med dokumentert rotmotstand.

 Vedlikehold av torvtak

For å beholde et grønt torvtak er det nødvendig med kalking, gjødsling og jevnlig stell. Gresset kan bli kvalt av for stor tilvekst året før og det vil være nødvendig å fjerne dette graset. På de fleste torvtak vil torven sige litt etter hvert og det er nødvendig å etterfylle torv over mønet. Trær og større buskvekster bør ikke få vokse på taket, da røttene vil kunne skade tettesjiktet. Behovet for vanning er avhengig av klima og hvordan man ønsker at torvtaket skal se ut. Det kan monteres inn skjult vanningsanlegg på mønet eller benytte vanlig vannspreder for plen.