Norsk forening for grønne tak (NFGT)

 

NFGT er en frittstående interesseorganisasjon av medlemmer som ønsker å fremme grønne tak i Norge.

Grønne tak er en betegnelse på tak som er helt eller delvis dekket av vegetasjon. I Norge har vi lange tradisjon for grønne tak, da i form av torvtak. I dag er grønne tak fått større betydning enn kun som taktekking. Det har blitt et symbol på moderne miljøtenking og et alternativ for å møte de klimautfordringene vi står ovenfor.

På vår hjemmeside finner du fra tradisjonelle torvtak til sedumtak og takhager.

Her vil du også finne din forhandler, anleggsgartnerfirma og leverandører av produkter til grønne tak.

 

NFGT styret

Styreformann Jakob Årsvoll, m: 952 03 323

Nestleder David Brasfield, m: 416 48 311

Sekretær Henrik Berntsen, m: 957 54 451

Kasserer Kristin Pedersen, m: 462 47 513

Styremedlem Ole C. Trandem, m: 480 36 867

 

Kontakt oss

Org.nr. 890 957 072

E-post: post@nfgt.no