Undersøkelse om behov for forskning på grønne tak i Norge

Undersøkelse om behov for forskning på grønne tak i Norge

Norsk forening for grønne tak (NFGT) ønsker å bidra til en god beslutning om etablering av takarealer til forskning om grønne tak på Ås.

FILL OUT FORM

Norsk forening for grønne tak (NFGT) er kjent med at Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Statsbygg planlegger og skal bygge nye lokaler til bl.a. Veterinærinstituttet. Foreløpig er det besluttet at det skal bygges med ca. 17000 m2 grønne tak (sedum). Et spørsmål er om NMBU burde benytte anledningen til å etablere takflater til forskning om grønne tak. NOU 2010: 10, Tilpassing til eit klima i endring (s.17), konkluderer at kunnskap (om overvann i byer) må styrkes gjennom kartlegging, overvåking og forskning.

Undersøkelsen ønskes besvart primært av interessenter i Norge som bør bli hørt i forbindelse med vurdering om det skal legges til rette for forskning om grønne tak på det nye bygget på Campus Ås. Spørsmålene i undersøkelsen er på Engelsk slik at de kan brukes om igjen i utlandet. Besvarelser kan gjerne skrives på Norsk. NFGT takker for din deltakelse i undersøkelsen.

FILL OUT FORM

28.06.2016 10.38