Ny Norsk Standard NS 3840

Standard Norge har fullført sitt arbeid med norsk standard for grønne tak, NS 3840.

Standard Norge har publisert ny Norsk standard NS 3840 Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak.

Den nye standarden har vært etterlengtet fra bransjen som har stått på og bidratt mye i arbeidet med å utforme standarden. 

http://www.standard.no/en/PDF/FileDownload/?redir=true&filetype=Pdf&preview=true&item=790391&category=5

 

18.01.2016 12.13