Invitasjon til fagdag «Robuste og bærekraftige lokalsamfunn i Norge»

BLÅGRØNNE LØSNINGER FOR DAGENS OG FRAMTIDENS KLIMA

 

I arbeidet med tilpasninger til et klima som blir mer ekstremt og betydelig våtere, vil blågrønne løsninger bli et viktig bidrag med flere nytteverdier til urbane områder. Stavanger kommune driver et blågrønt prosjekt, ledet av NIBIO, støttet av Regionalt forskingsfond Vestlandet, ExxonMobil og samarbeidende kommuner (Bergen, Randaberg, Sola og Sandnes). Prosjektet skal dokumentere og optimalisere gode løsninger for lokal vanndisponering; infiltrasjon, fordrøyning og åpne flomveier, tilpasset klimaet på Vestlandet. Prosjektet ble startet i 2014 og løper til april 2017. I et seminar 16. september 2016 vil vi informere om hva som blir gjort og skal presentere resultater fra prosjektet.

Samtidig ønsker vi å «løfte blikket» og søke kunnskap utenlands. Vi har derfor invitert forskere fra Danmark, Sverige, Belgia og England, for å få innblikk i hva det arbeides med i disse landene med liknende klima som hos oss. Seminaret vil være nyttig for alle som arbeider med planlegging og skjøtsel av tiltak for bedre klimatilpasning.

 

BRYNE KRO OG HOTELL

Bryne, Morenefaret 3, 4340 Bryne

Påmelding/ informasjon:

Sandra Cederholm, Beredskapsrådgiver

Sandra.cederholm@stavanger.kommune.no

Telefon: 47 30 55 00

Ny Påmeldingsfrist 1. september 2016

 

Program

09.30–10.00 Registrering

10.00–10.10 Velkommen

10.10–10.35 Prioriteringer av grønne løsninger for framtidens norske lokalsamfunn, Miljødirektoratet

10.35–10.55 ROBÆR-prosjektet, Samarbeid mellom kommuner og FoU, Hugo Kind (Stavanger kommune)

10.55–11.40 Utvikling av grønne LOD-løsninger i Danmark, Marina Bergen Jensen (Københavns universitet)

11.40–12.30 Lunsj

12.30–13.15 Development of LOD in UK in a treatment train of different measures to increase water retention i urban areas, Virginia Stovin (Sheffield University)

13.15-14.00 Matching green roof structure characteristics and plant species, selection for extensive green roofs, Martin Hermy (Kuleuven University, Belgium)

14.00-14.15 Kaffe

14.15-14.45 Utvikling av lokale løsninger for overvannshåndtering i Sverige. Standardisering og kvalitetssikring, Tobias Emilsson (Sveriges Landbruksuniversitet, Alnarp)

14.45-15.30 Resultater fra ROBÆR-prosjektet, Hans Martin Hanslin og Arne Sæbø, (NIBIO Særheim)

15.30-15.45 Installasjon av grønne tak som holder på vann og er av høy kvalitet under forskjellige norske forhold, Bengt Tovslid (Bergknapp)

15.08.2016 13.57