Grønn byggallianse seminar 3. mars i Oslo

Grønn byggallianse seminar 3. mars i Oslo

Overvannshåndtering og blågrønne løsninger i et endret klima.

For å tilpasse seg klimaendringene med økte nedbørsmengder er det blitt mer fokus på overvannshåndtering og blågrønne løsninger. Det er stort behov for fortetting, hvilket medfører mindre naturlig areal for infiltrasjon og drenering av overvann. Foruten uteområdet generelt, brukes tak i stadig større grad for å ivareta funksjoner som er viktige for eier, brukere og kommunale myndigheter. Byens femte fasade har blitt et begrep, og noen kommuner stiller krav til at nye bygg skal utnytte potensialet som er i takflaten. Totalt sett kan denne utnyttelse av areal gi større biologisk mangfold i våre byer.

Tid: Torsdag 3. mars kl. 13-16 i konferansesenter i Nydalen – REGUS Nydalsveien 28. Møterom Jernlageret.

Kontakt Grønn byggallianse for påmelding!

24.02.2016 14.45