Bransjeundersøkelse 2015

NFGT oppfordret medlemmer og andre interessenter til å delta i en enkel bransjeundersøkelse. Resultatene som presenteres under vil derfor ikke vise det fullstendige bildet av markedet, men de gir en god pekepinn.

Det store volumet av leverte grønne tak og komponenter til grønne tak fra norskregistrerte bedrifter skjer i det norske markedet, en mindre andel distribueres til utlandet. Antall m2 grønne tak levert til det norske markedet i 2014 var 199.000, mot 20.00 levert til utlandet. Blant de bedriftene som deltok forventes det størst prosentvis vekst for semi intensive grønne tak og ekstensive grønne tak. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft for å betjene ordrevolumet oppleves som god. Blant bedriftene som har besvart anses tiltak rundt offentlige insentiver og støtte til bygging av grønne tak (tilskudd, differensiert overvannsgebyr, osv.) som mest betydningsfullt at NFGT jobber med for å fremme vekst i bransjen. 

28.10.2015 21.08