Prosjektgalleri grønne tak

Har du bilder av aktuelle prosjekter du ønsker at vi skal publisere her? Send en mail til post@nfgt.no med bilde og en kort beskrivende undertekst.

Stavanger Konserthus 2012, 3700 m2 sedum. Utført av Bergknapp AS. Foto: Bergknapp AS
Nedre Romerike Avløpsselskap. 4000m2 sedumtak utført av Vital Vekst AS. Foto: Vital Vekst AS
DnB trappebygget. Takhage 60 m over bakken, anlagt av Vital Vekst AS. Foto: Vital Vekst AS
Tu skule, Klepp 2014, 3000 m2 norskprodusert sedum. Utført av Bergknapp AS. Foto: Bergknapp AS
Enebolig Stavanger 350 m2, Norskprodusert sedum. Utført av Bergknapp AS. Foto: Bergknapp AS
Hegg skole, Lier 2014, 4500 m2 norskprodusert sedum. Utført av Bergknapp AS. Foto: Bergknapp AS
Ulsmåg skole, Bergen 2014, 3300 m2 norskprodusert sedum. Utført av Bergknapp AS. Foto: Bergknapp AS