Veiledninger

SINTEF Byggforsk

Aktuelle anvisninger fra byggforskserien: bks.byggforsk.no

544.803 Torvtak

Denne anvisningen beskriver tekking med torv på skrå tretak med utvendig nedløp.

744.803 Tradisjonelle torvtak

Denne anvisningen beskriver tradisjonell taktekking med never og torv

544.823 Sedumtak

Denne anvisningen beskriver flate og skrå, kompakte tak og skrå, luftede tretak med Sedum som ytre tekningssjikt.

525.306 Terrasser med beplantning på bærende dekker

Denne anvisningen behandler grøntanlegg og beplantning som plen og buskvekster, mindre trær og gangarealer på terrasser med bærende betongdekker.

Takprodusentenes forskningsgruppe

Informasjonsblad nr. 10 «Grønne tak»

Informasjonsbladet tar for seg den tekniske oppbygningen av et grønt tak.