Velkommen til Norsk forening for grønne tak

NFGT er en frittstående interesseorganisasjon av medlemmer som ønsker å fremme grønne tak i Norge.

Grønne tak er en betegnelse på tak som er helt eller delvis dekket av vegetasjon. I Norge har vi lange tradisjon for grønne tak, da i form av torvtak. I dag er grønne tak fått større betydning enn kun som taktekking. Det har blitt et symbol på moderne miljøtenkning og et alternativ for å møte de klimautfordringene vi står ovenfor.

På vår hjemmeside finner du informasjon om alt fra tradisjonelle torvtak til sedumtak og takhager.

Her vil du også finne din forhandler, anleggsgartnerfirma og leverandører av produkter til grønne tak.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nyheter

Flere nyheter